Corona maatregelen

Gezien de huidige omstandigheden met het Coronavirus hebben we bekeken hoe we onze werking van onze drukkerij best organiseren en kunnen laten doorgaan zonder zelf ziek te vallen of mensen te besmetten.

Iedereen ondervindt de gevolgen hiervan en moet schipperen om zijn gezin en werk zo goed mogelijk te organiseren in deze moeilijke periode.

Zo zullen wij vanaf 18 maart met gesloten deuren werken. En vragen wij u uitdrukkelijk om vooraf altijd een afspraak te maken indien u bij ons wenst langs te komen. Wij moedigen u aan om zoveel als mogelijk gebruik te willen maken van telefoon,  e-mai en de website. Wij blijven bereikbaar.

Afhankelijk van de verdere evolutie kunnen er in de toekomst andere maatregelen worden genomen. Wij stellen alles in het werk om de continuïteit van onze dienstverlening te blijven waarborgen.

Grafisch Bedrijf Coppens